Krasnystaw - Spółki z udziałem Miasta

PDF Email

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. 
Prezes Krzysztof Sugalski 
tel. 82 576 23 76 
ul. Piekarskiego 3 
22-300 Krasnystaw
e-mail: pgk.krasnystaw@pro.onet.pl
www.pgkkrasnystaw.pl

 

Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. 
Prezes Andrzej Majchrowicz 
tel. 82 576 31 40 
UWAGA!
Zmiana siedziby spółki
aktualny adres:
ul. Okrzei 15

22-300 Krasnystaw 
e-mail: firma@tbskrasnystaw.pl
www.tbskrasnystaw.pl

 

Międzygminne Składowisko
Odpadów Komunalnych
„Kras-Eko” Sp. z o.o.
 
Prezes Robert Poniedziałek 
tel. 82 577 29 73 
Wincentów 
22-302 Siennica Nadolna
e-mail: kras-eko@wp.pl
www.kraseko.pl

 

 
(C) 2016 Krasnystaw