Przejdź do treści

NGO

Współpraca z NGO

Spotkanie informacyjne na temat programu dotacyjnego "Niepodległa" 2019

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek i Biuro Programu "Niepodległa" zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu ,,Niepodległa”. Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 4 marca 2019 r. w sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4 w Lublinie, w godz. 12:00-13:30. Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych planujących realizację w 2019 roku projektów związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości i odbudowy Polski. Ze środków programu dotacyjnego ,,Niepodległa” można będzie współfinansować m.in. festiwale, koncerty, spektakle, wystawy, czy projekty animacyjno – edukacyjne, zwłaszcza te oparte na interakcji i współdziałaniu, a także przygotowanie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych. Projekty powinny wpisywać się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski i odbudowy polskiej państwowości.

Zgłoszenia prosimy kierować na e-mail: afurtak@lublin.uw.gov.pl  w terminie do 1 marca 2019 br. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 r. w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportuZarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 r.Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2019 roku


 

Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 r.  w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


 

Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 r. w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu


 

Zarządzenie Nr 200/2018 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego Miasta Krasnystaw w roku 2019


 

Zarządzenie Nr 201/2018 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.


Szanowni Państwo,

 

W związku ze zmianami wprowadzonymi dla działalności KGW (KGW nabywają osobowość prawną przez wpis do Krajowego Rejestru KGW) przekazujemy Państwu przyjęte rozwiązania oraz możliwości pozyskania wsparcia finansowego dla Kół Gospodyń Wiejskich; Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych, wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku. Wszystkim zainteresowanym dedykowana jest specjalna strona internetowa - www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl oraz codzienny dyżur koordynatora biura Pełnomocnika rządu ds. MŚP (22) 273-79-61. 
 

List od premiera Mateusza Morawieckiego

Plakat - Rejestracja KGW

List od sekretarza stanu 

List od sekretarza stanu 

 

 

Alicja Grabiec
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i NGO
tel. 82 576 21 57 wew. 124
e-mail: a.g@krasnystaw.pl
pokój nr 28


 

Developer czw., 28/12/2017 - 15:47 Drukuj 63
facebook