O nas

I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw

W dniu 15 października o godz. 14:00 w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw odbyły się pierwsze obrady Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw. Młodzieżowa Rada Miasta powstała z inicjatywy miejskiego samorządu, który zdecydował się na jej powołanie, aby krasnostawska młodzież mogła wywierać większy wpływ na sprawy swojego miasta ucząc się przy tym odpowiedzialności, zaangażowania i zasad funkcjonowania demokracji.

Obrady I sesji Młodzieżowej Rady Miasta  poprowadził Przewodniczący Rady Miasta Edward Kawęcki. Przewodniczący powitał młodych  radnych oraz opowiedział o tym jak wyglądają obrady Rady Miasta oraz jakich reguł należy przestrzegać podczas Sesji. Po Przewodniczącym głos zabrał Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec, który opowiedział młodym Radnym o zadaniach, kompetencjach i zasadach funkcjonowania samorządu oraz zachęcił Radnych Młodzieżowej Rady Miasta do aktywnej działalności i zabierania głosu we wszelkich sprawach dotyczących krasnostawskiej młodzieży.

W następnym punkcie Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Andrzej Kmicic   odczytał protokół z przeprowadzonych wyborów, w wyniku których do Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw dostało się 15 młodych Radnych reprezentujących gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu Krasnegostawu. Następnie młodzi Radni złożyli ślubowanie oraz otrzymali zaświadczenia o wyborze na Radnego Młodzieżowej Rady Miasta.

Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta miało na celu wyłonienie Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady. W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta została Aleksandra Nizińska z II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida. Wiceprzewodniczącym została Jagoda Berbeć reprezentująca Zespół Szkół Społecznych im. Hetmana Jana Zamoyskiego, natomiast Sekretarzem wybrano Kamila Krysę, który jest uczniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali Katarzyna Mróz z Gimnazjum nr 1, Karol Piwko z Gimnazjum nr 4 oraz Martyna Marczewska z Gimnazjum nr 5.

Gratulujemy krasnostawskiej młodzieży wyboru i życzymy owocnej pracy oraz jak najlepszego reprezentowania interesów młodzieży w Radzie.
Kalendarz

Galeria