Krasnostawska Rada Seniorów już po pierwszej sesji


W dniu 25 kwietnia 2014 r. w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw miała miejsce I sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw. W składzie Rady Seniorów znalazło się 15 osób, które zgłoszone zostały przez organizacje zrzeszające osoby starsze na terenie Miasta Krasnystaw. Podczas I sesji Radni Seniorzy złożyli uroczyste ślubowanie oraz wybrali Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw Edward Kawęcki, który powitał zgromadzonych Radnych oraz przybliżył porządek obrad i procedury związane z wyborem prezydium Rady. Podczas Sesji obecny był także Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec, który przybliżył Seniorom założenia budżetowe Miasta, jak również opowiedział

o kluczowych realizowanych aktualnie inwestycjach. Mówiąc o miejskich finansach Burmistrz przedstawił Radzie Seniorów główne założenia  budżetu obywatelskiego, który od tego roku rozpoczyna swoje funkcjonowanie w Krasnymstawie.

- „Bardzo cieszę się z powstania w naszym mieście Rady Seniorów i życzę Państwu wszelkiej pomyślności i sukcesów w wykonywanej przez Państwa pracy na rzecz mieszkańców Krasnegostawu. Państwa uwagi i spostrzeżenia będą szczególnie cenne dla miejskiego samorządu ponieważ posiadają Państwo coś czego nie ma nikt inny. Mówię tu o życiowym doświadczeniu, czyli o czymś czego nie można się nauczyć. Korzystając z okazji zachęcam Państwa do zgłaszania swoich propozycji oraz propagowania wśród rodziny

i znajomych idei budżetu obywatelskiego. Do 15 maja zgłaszać można swoje propozycje zadań, które uważają Państwo za ważne do zrealizowania w ramach specjalnie wydzielonych na ten cel z budżetu miasta środków. Każdy mieszkaniec Krasnegostawu ma bezpośredni wpływ na wykorzystanie tych funduszy.” – mówił Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec 

Burmistrz wręczył Radnym Rady Seniorów Miasta Krasnystaw formularze zgłaszania propozycji do budżetu obywatelskiego. Formularze te, jak i szczegółowy plan działań związanych z wdrożeniem budżetu obywatelskiego znaleźć można na stronie www.krasnystaw.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krasnystaw.

Kolejnym punktem Sesji było złożenie ślubowania oraz odebranie przez Radnych z rąk Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Krasnegostawu zaświadczeń o powołaniu na Radnego. Następnie nowo powołani Radni wybrali spośród siebie prezydium Rady. Przewodniczącą Rady Seniorów została Pani Urszula Hus, Wiceprzewodniczącym Rady został Pan Ludwik Kafarski, natomiast na Sekretarza Rady wybrano Pana Ryszarda Szady. Wybranie prezydium Rady zakończyło porządek obrad I sesji Rady Seniorów Miasta Krasnystaw.


Kalendarz

Galeria