Spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi

Serdecznie zapraszmy przedstawicieli organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w zakresie pożytku publicznego na terenie miasta Krasnystaw, na spotkanie konsultacyjne, podczas którego zostaną poruszone następujące zagadnienia:

- wymiana informacji na temat realizacji  Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2011 r. oraz propozycji do programu na rok 2012;

- propozycje  wspólnej realizacji zadań publicznych gminy w roku 2012 r.

Spotkanie odbędzie się w środę, 14 września 2011 r. o godz.  9.00 w sali sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw, ul. Plac 3 Maja 29.
Kalendarz

Galeria