Komisje stałe Rady Miasta Krasnystaw

Komisja Rewizyjna

Grzegorz Brodzik - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw

Ewa Kwiecień
Agnieszka Pocińska –Bartnik
Marek Wrzesiński
Dariusz Turzyniecki

Komisja Planowania Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów

Dariusz Turzyniecki - Przewodniczący Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów

Andrzej Jakubiec
Andrzej Smorga
Lech Berezowski
Paweł Mazurek
Marek Wrzesiński
Grzegorz Brodzik
Ewa Kwiecień
Adam Swatek
Marcin Worotyński

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miasta Krasnystaw

Paweł Jacek  Mazurek - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miasta Krasnystaw

Monika Podolak
Adam Swatek
Kamil Hukiewicz

Komisja Samorządowa Spraw Społecznych, Handlu i Usług

Agnieszka Pocińska – Bartnik - Przewodnicząca Komisji Samorządowej Spraw Społecznych, Handlu i Usług

Janusz Rzepka
Lech Berezowski
Marcin Wilkołazki
Monika Podolak
Marcin Worotyński

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Ewa  Kwiecień -  Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Andrzej Jakubiec
Marcin Wilkołazki
Andrzeja Smorga 
Kamil Hukiewicz
Grzegorz Brodzik
Adam Swatek
Marcin WorotyńskiKalendarz

Galeria