Ogłoszenie dla NGO

Burmistrz Krasnegostawu zaprasza organizacje pozarządowe niebędące jednostkami  sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. 2014, poz. 1118 z późn zm.). z terenu miasta oraz działające na rzecz mieszkańców Krasnegostawu, do składania wniosków deklarujących wspólną realizację zadań publicznych w roku 2017 roku. Zgłoszone wnioski posłużą do opracowania projektu budżetu Miasta Krasnystaw na 2017 rok, będą też przedmiotem  opracowania i konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań publicznych miasta na rok 2017.


Wnioski (druk w załączeniu) należy składać w terminie do 15 września 2016 r.
w Biurze Obsługi Mieszkańców, bądź elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 Wniosek do pobrania
Kalendarz

Galeria