Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Zarządzenie nr  14/2019 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 21 stycznia 2019 r.w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Krasnystaw jest organem prowadzącym

Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Krasnystaw jest organem prowadzącym. 

Uchwała Nr XXIII/200/2017 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Krasnystaw. 

Uchwała Nr XXIII/201/2017 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Krasnystaw dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem

Kalendarz

Galeria