Rada Seniorów Miasta Krasnystaw 2014 - 2018


Radni:


1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Koła w Krasnymstawie ul. Okrzei 11
Jan Pawelec
Jan Kalinowski

2. Laureaci wyróżnienia „Złote Karpie Plac 3 Maja 29  
Władysław Fedorowicz
Ludwik Kafarski

3. Klub Seniora przy Krasnostawskim Domu Kultury ul. Okrzei 10   
Bolesław Kwiatosz
Alina Banach

4. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 9  
Anna Listowska
Teresa Szymańska

5.  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Oddziału Rejonowego ul. Okrzei 25 
Ryszard Szady
Eugeniusz Dunia

6.  Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku filia w Krasnymstawie ul. Okrzei 23  
Zofia Gregorowicz – Myka
Urszula Hus 

7. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów ul. Matysiaka 5   
Marianna Jabłońska
Gabriela Łukaszczyk

8. Klub Twórców Ludowych przy Krasnostawskim Domu Kultury
Edward Pikuła

Prezydium Rady Seniorów Miasta Krasnystaw

Przewodnicząca - Urszula Hus - Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku filia w Krasnymstawie

Wiceprzewodniczący - Ryszard Szady Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Oddziału Rejonowego

Sekretarz - Ludwik Kafarski - Laureat wyróżnienia "Złote Karpie" w KrasnymstawieKalendarz

Galeria