Komisje - Zaproszenia

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się dnia 2 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.


Porządek posiedzenia:

1.Omówienie informacji dotyczących  kontroli zewnętrznych w 2018 r.

2.Omówienie działań komisji w sprawie pisma Departamentu Postępowań Kontrolnych CBA.

3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

/-/Grzegorz Brodzik

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miasta Krasnystaw

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i  Turystyki Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się 26 marca 2019 r. (wtorek) godz. 14:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.


Porządek posiedzenia:

1. Opiniowanie materiałów przedkładanych na najbliższą sesję.

2. Wolne wnioski i sprawy różne


PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

/-/ Ewa Kwiecień

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się dnia 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 14:00 w  sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.


Porządek posiedzenia:

1.      Opiniowanie materiałów przedkładanych na najbliższą sesję.

2.      Wolne wnioski i sprawy różne.


Przewodniczący Komisji

/-/Dariusz Turzyniecki

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Samorządowej, Spraw Społecznych Handlu i Usług Rady Miasta Krasnystaw

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządowej, Spraw Społecznych Handlu i Usług Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się 22 marca 2019 r. (piątek) o godz.13:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.


Porządek posiedzenia:

1.      Opiniowanie materiałów przedkładanych na najbliższą sesję.

2.      Dyskusja nad procedurami realizacji Budżetu Obywatelskiego w Krasnymstawie.

3.      Przedstawienie wniosku Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Zbrodni Komunistycznych    w sprawie budowy pomnika.

4.      Wolne wnioski i sprawy różne.


Przewodnicząca Komisji

/-/Agnieszka POCIŃSKA-BARTNIK

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw i Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa i Komunikacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 25 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29. Tematem posiedzenia będą plany remontowo-inwestycyjne na lata 2019-2023.

Przewodniczący Komisji

/-/Dariusz Turzyniecki

Zapraszam na posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się dnia 27 lutego 2019 r. (środa) o godz. 14:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.


Porządek posiedzenia:

1. Opiniowanie materiałów przedkładanych na najbliższą sesję.

2. Wolne wnioski i sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

/-/Dariusz Turzyniecki

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Samorządowej, Spraw Społecznych Handlu i Usług Rady Miasta Krasnystaw

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządowej, Spraw Społecznych Handlu i Usług Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz.13:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.


Porządek posiedzenia:

1.      Opiniowanie materiałów przedkładanych na najbliższą sesję.

2.      Wolne wnioski i sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/Agnieszka POCIŃSKA-BARTNIK
Kalendarz

Galeria