EEA Grants

„Gdzie wypoczywać ciekawie, zdrowo i ekologicznie – EKOTURYSTYKA EUROREGIONU BUG”

Dnia 24 lutego 2010 r. w siedzibie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug w Chełmie, Zastępca Burmistrza Krasnegostawu Dariusz Turzyniecki podpisał umowę o dofinansowanie podprojektu „Gdzie wypoczywać ciekawie, zdrowo i ekologicznie – EKOTURYSTYKA EUROREGIONU BUG” w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug, przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Całkowity koszt podprojektu wynosi 20 885,50 euro, z czego 85% będzie sfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zaplanowane działania będą realizowane przez Miasto Krasnystaw w okresie od 1 marca 2010 r. do 30 września 2010 r.

[ strona na temat projektu ]

Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Krasnymstawie

Projekt „Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Krasnymstawie” realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wartość projektu wynosi 1 081 466 euro z czego 85% pochodzić będzie z Mechanizmu Finansowego EOG.

Projekt pod nazwą „Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Krasnymstawie” obejmuje dwie części, tzw. twardą – część inwestycyjna i miękką – część nieinwestycyjna.

Realizację części inwestycyjnej zakończy się w rok 2009, natomiast część nieinwestycyjnej realizowana będzie w latach 2009 – 2011.

 

[ strona na temat projektu ]
Kalendarz

Galeria