Unijne

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko- wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko- wiejskiej Bełżyce Super User 45
Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie Super User 788
Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne Super User 1139
Opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016 - 2023 Super User 744
"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Krasnystaw" 2195
„Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” 2313
Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS 2564
Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatu krasnostawskiego 1786
Rewitalizacja starościańskiego zespołu dworsko-folwarcznego wraz z historycznym parkiem w Krasnymstawie 3607
Redukcja zagrożenia powodziowego na terenie woj. lubelskiego poprzez budowę zbiornika małej retencji w Krasnymstawie 3263
Poprawa dostępności do obiektów i dóbr kultury w Mieście Krasnystaw poprzez rozbudowę, remont, przebudowę i termomodernizację budynku Krasnostawskiego Domu Kultury 2762
e-Powiat II – Rozbudowa infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego 2652
Nadbudowa, termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Krasnymstawie 2954
"40 Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów Chmielaki Krasnostawskie 2010" 2648
Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu przy ul. Rejowieckiej obejmującego ulice Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Hetmana Jana Zamoyskiego i Mikołaja Sienickiego w Krasnymstawie 2489
Dostosowanie Układu Komunikacyjnego Miasta Krasnystaw do potrzeb ruchu transgranicznego Polska – Ukraina (I etap) 2834
Rozbudowa stadionu miejskiego i budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Krasnymstawie 2775
Rewitalizacja przestrzeni rynku miejskiego w historycznej zabudowie - Krasnystaw 2960
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej doliny rzeki Wieprz 3231
„Krasnystaw w sieci” Informatyzacja działalności jednostek realizujących zadania publiczne Miasta 3207
Euroregionalne staże – Jak korzystać z funduszy unijnych 3672
Współpraca ponad granicami 3248
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne KDK 3171
Stymulowanie rozwoju regionu poprzez modernizację bazy edukacji wczesnoszkolnej w Krasnymstawie 3408
Młodzi piłkarze w drodze na EURO 2012 - Międzynarodowy Festiwal Piłki Nożnej 3324Kalendarz

Galeria