Krajowe

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Usuwanie wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych zadania Super User 93
Renowacja mogił żołnierskich z XIX i XX w. w sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie Super User 226
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Chopina Super User 378
Renowacja mogił żołnierzy w sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie Super User 488
Przebudowa pomieszczeń Żłobka Miejskiego w Krasnymstawie na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowo utworzonych miejsc Super User 488
„Budowa oświetlenia ulicznego układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie” Super User 667
„Termomodernizacja budynku krytej pływalni w Krasnymstawie” Super User 899
„Rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Piekarskiego w Krasnymstawie” Super User 922
„Poprawa dostępności komunikacyjnej do lokalnych przedsiębiorstw poprzez przebudowę ulicy Przemysłowej i Krótkiej w Krasnymstawie” Super User 858
„Przebudowa drogi gminnej nr 109779L (ul. Grobla) klasy L od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+521,00 w Krasnymstawie” Super User 814
Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy: Granicznej, Krasickiego, Makuszyńskiego, Brzechwy oraz łącznika ul. Makuszyńskiego z ul. Słoneczną w Krasnymstawie Super User 863
Edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych na terenie miasta Krasnystaw mariusz 1017
„Zwiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów” Redaktor Naczelny 1331
„Termorenowacja Ratusza Miejskiego w Krasnymstawie” Redaktor Naczelny 1419
Zagospodarowanie zielenią terenów Miasta Krasnystaw Redaktor Naczelny 1912
”Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest” Redaktor Naczelny 1833
„Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Rejowiecka, Pszczela, Błonie (etap II)” Redaktor Naczelny 1782
Budowa kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 3011
Budowa układu komunikacyjnego ulic „Osiedla Orląt Lwowskich” obejmującego ulicę Armii Krajowej, Kresową, Krańcową i Orląt Lwowskich z łącznikiem do ulicy Granicznej w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 2740
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polnej w Krasnymstawie (etap II) Redaktor Naczelny 2641
Zaprojektowanie i budowa placów zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 oraz przy Zespole Szkół Nr 4 Redaktor Naczelny 2130
Przebudowa ulicy Leśnej Krasnystaw Redaktor Naczelny 2355
Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 3022
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Mostowej w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 3574
Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gminy i miasta Krasnystaw w m. Wincentów – etap II Redaktor Naczelny 3375Kalendarz

Galeria