Przejdź do treści

Unijne

     

2.18 Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego

2.1 Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw - kolektory społeczne

4.1 Rozwój usług informatycznych

Prow Przebudowa boiska sportowego na Osiedlu Chmielna I -

12.2 Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie

Nowa szansa nowe życie z CIS Krasnystaw

Aktywność popłaca

Opracowanie i Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016 - 2023

 

"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Krasnystaw"

„Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim

Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS

 

   
     
     
Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatu krasnostawskiego    
Rewitalizacja starościańskiego zespołu dworsko-folwarcznego wraz z historycznym parkiem w Krasnymstawie    
Redukcja zagrożenia powodziowego na terenie woj. lubelskiego poprzez budowę zbiornika małej retencji w Krasnymstawie    
Poprawa dostępności do obiektów i dóbr kultury w Mieście Krasnystaw poprzez rozbudowę, remont, przebudowę i termomodernizację budynku Krasnostawskiego Domu Kultury    
e-Powiat II – Rozbudowa infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego    
Nadbudowa, termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Krasnymstawie    
"40 Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów Chmielaki Krasnostawskie 2010"    
Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu przy ul. Rejowieckiej obejmującego ulice Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Hetmana Jana Zamoyskiego i Mikołaja Sienickiego w Krasnymstawie    
Dostosowanie Układu Komunikacyjnego Miasta Krasnystaw do potrzeb ruchu transgranicznego Polska – Ukraina (I etap)    
Rozbudowa stadionu miejskiego i budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Krasnymstawie    
Rewitalizacja przestrzeni rynku miejskiego w historycznej zabudowie - Krasnystaw    
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej doliny rzeki Wieprz    
„Krasnystaw w sieci” Informatyzacja działalności jednostek realizujących zadania publiczne Miasta
Content Menager wt., 14/05/2019 - 00:54 Drukuj 33
facebook