PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling

Zastępca Burmistrza

Zastępca Burmistrza - Krzysztof Sugalski
 
Zastępca Burmistrza - Krzysztof Sugalski

k.sugalski@krasnystaw.pl


Kompetencje:

 1. Wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,
 2. Określanie zadań merytorycznych nadzorowanych komórek organizacyjnych Urzędu,
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 4. Składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta Krasnystaw, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 5. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 6. Reprezentowanie Miasta Krasnystaw w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem,
 7. Udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Miasta Krasnystaw, w zakresie ustalonym przez Burmistrza,
 8. Współdziałanie z Radą Miasta, Burmistrzem, Sekretarzem, Skarbnikiem oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu niepodlegającymi nadzorowi Zastępcy Burmistrza,
 9. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz spółkami Miasta Krasnystaw:
  • Wydziałem Rozwoju Miasta i Inwestycji,
  • Wydziałem Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska,
  • Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie,
  • Międzygminnym Składowiskiem Odpadów Komunalnych KRAS-EKO Spółka z o.o. w Wincentowie,
  • Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie.
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ