PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przedsiębiorcy

 

Burmistrz Krasnegostawu informuje, że w dniu 30 kwietnia Rada Miasta Krasnystaw podjęła następujące uchwały:

1)  Uchwała Nr XIX/143/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 2540);

2)  Uchwała Nr XIX/144/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Miasta Krasnystaw (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 2541);

3)  Uchwała Nr XIX/145/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 2542).

 

Zawarte w powyższych uchwałach regulacje są dla przedsiębiorców podstawą do skorzystania z pomocy polegającej na odstąpieniu od pobierania m.in. należności podatkowych oraz należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę, przez okres trzech miesięcy. Pomoc ta, ma na celu zminimalizowanie negatywnych skutków ekonomicznych epidemii, a wprowadzone rozwiązania mają za zadanie zmniejszenie kosztów bieżących przedsiębiorców, w tym w szczególności z tytułu zobowiązań podatkowych. Podjęte działania powinny przyczynić się do poprawy kondycji finansowej przedsiębiorców, co w konsekwencji winno mieć pozytywny wpływ na ich sytuację ekonomiczną.

 

Formularze podatkowe można pobrać wchodząc w link: https://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/index.php?id=244

 

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można składać w formie papierowej – w Urzędzie Miasta Krasnystaw (poprzez wrzucenie do skrzynki), za pośrednictwem poczty lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

4)

Zarządzenie ws. ustalenia formy pomocy

Wniosek ws. zmiany stawki czynszu lokalu użytkowego

 


 
Burmistrz Krasnegostawu

/-/ Robert Kościuk

 

 Przedsiębiorcy


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ