PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

INFORMACJA W SPRAWIE TERMINU WNOSZENIA OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

INFORMACJA W SPRAWIE TERMINU WNOSZENIA OPŁAT  Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

      W związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustaw o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zmianie niektórych ustaw (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. z poźn. zm.), informujemy, że uległy zmianie terminy wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat rocznych z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności za rok 2020 r..

            Termin ten uległ przesunięciu z 31 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ