PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

ZAPROSZENIE 
 
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się
dnia 2 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 12:00
w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.

 

Porządek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw z posiedzenia w dniu 05.03.2020 r.
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2019 rok
3. Zaopiniowanie Sprawozdania finansowego miasta Krasnystaw za 2019 rok.
4. Zaopiniowanie Informacji o stanie mienia miasta Krasnystaw.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Krasnystaw
za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Krasnystaw za 2019 rok.
6. Uchwała i opinia w sprawie udzielenia Burmistrzowi  Krasnegostawu absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2019 rok.
7.Wystąpienie z wnioskiem do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 
 
Przewodniczący Komisji
/-/Grzegorz Brodzik


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ