PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

ZAPROSZENIE 
 
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się
dnia 2 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 12:00
w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.

 

Porządek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw z posiedzenia w dniu 05.03.2020 r.
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2019 rok
3. Zaopiniowanie Sprawozdania finansowego miasta Krasnystaw za 2019 rok.
4. Zaopiniowanie Informacji o stanie mienia miasta Krasnystaw.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Krasnystaw
za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Krasnystaw za 2019 rok.
6. Uchwała i opinia w sprawie udzielenia Burmistrzowi  Krasnegostawu absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2019 rok.
7.Wystąpienie z wnioskiem do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 
 
Przewodniczący Komisji
/-/Grzegorz Brodzik


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
BUDŻET
OBYWATELSKI
Ikona biała dokument
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ