PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Zaproszenie na Komisje Skarg, Wniosów i Petycji Rady Miasta Krasnystaw

Zaproszenie na Komisje Skarg, Wniosów i Petycji Rady Miasta Krasnystaw

ZAPROSZENIE
 
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krasnystaw,
które odbędzie się dnia 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 13:30
w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.

 
Porządek posiedzenia:
1. Analiza i omówienie petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G w sprawie przyjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne.
2. Omówienie petycji złożonej przez Społeczną Grupę Inicjatywną Krasnystaw w sprawie utworzenia i wydzielenia wybiegu dla psów na terenie Krasnegostawu.
3. Wolne wnioski i sprawy różne.
 
 
                           
Przewodniczący Komisji
/-/Paweł Mazurek

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ