PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Dzień Samorządowca

Dzień Samorządowca

W roku 2020 świętujemy trzydziestolecie uchwalenia ustawy o samorządzie gminnym oraz trzydziestą rocznicę pierwszych, wolnych wyborów samorządowych.

Z tej okazji składamy Radnym Rady Miasta Krasnystaw wszystkich kadencji, dyrektorom i kierownikom miejskich jednostek, prezesom spółek miejskich oraz wszystkim pracownikom samorządowym, którzy na przestrzeni 30 lat podejmowali działania na rzecz naszej Małej Ojczyzny najserdeczniejsze życzenia.

Życzymy, by Waszym działaniom towarzyszyła zawsze troska o nasze wspólne dobro i aby podejmowane decyzje przyczyniały się do rozwoju lokalnej społeczności. Życzymy Wam wielu sukcesów, pomyślności, zdrowia i motywacji do pracy oraz satysfakcji z jej wykonywania.

 

Janusz Rzepka                                                                         Robert Kościuk
 
    Przewodniczący Rady                                                             Burmistrz Krasnegostawu
     Miasta Krasnystaw

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ