PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

39 komputerów dla szkół podstawowych

Zdjęcie Artykułu

W dniu 5 czerwca 2020 r.  Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk przekazał krasnostawskim szkołom podstawowym 39 nowych laptopów wraz z dodatkowym wyposażeniem.
 
W oficjalnym przekazaniu sprzętu udział wzięli Pani Marzena Morylowska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1, Pani Alicja Kasprzak - Żeżuła – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4, Pani Sylwia Młynarczyk - Rysak – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Pan Robert Kościuk – Burmistrz Krasnegostawu.
 
Komputery zostały zakupione ze środków unii europejskiej i budżetu państwa, tj.:
 
- 28 komputerów marki Lenovo - zostało  zakupionych dzięki dofinansowaniu w kwocie 70.000,00 zł z programu „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”,
- 11 laptopów marki HP zostało zakupionych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń  w ramach zakończonego już projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Krasnystaw”, który realizowany był w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej „Meritum” pn. „e- MISJA – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ