PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

39 komputerów dla szkół podstawowych

39 komputerów dla szkół podstawowych

W dniu 5 czerwca 2020 r.  Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk przekazał krasnostawskim szkołom podstawowym 39 nowych laptopów wraz z dodatkowym wyposażeniem.
 
W oficjalnym przekazaniu sprzętu udział wzięli Pani Marzena Morylowska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1, Pani Alicja Kasprzak - Żeżuła – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4, Pani Sylwia Młynarczyk - Rysak – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Pan Robert Kościuk – Burmistrz Krasnegostawu.
 
Komputery zostały zakupione ze środków unii europejskiej i budżetu państwa, tj.:
 
- 28 komputerów marki Lenovo - zostało  zakupionych dzięki dofinansowaniu w kwocie 70.000,00 zł z programu „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”,
- 11 laptopów marki HP zostało zakupionych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń  w ramach zakończonego już projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Krasnystaw”, który realizowany był w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej „Meritum” pn. „e- MISJA – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ