PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Odkomarzanie

Odkomarzanie

W związku z licznymi sygnałami ze strony mieszkańców dotyczącymi dużej uciążliwości, jaką stwarzają komary, informujemy, że miasto nie ma możliwości przeprowadzenia odkomarzania na terenach, których nie jest właścicielem. W odniesieniu do nieruchomości miejskich odkomarzanie nie przyniosłoby oczekiwanego rezultatu, ze względu na niewielkie powierzchnie poszczególnych działek, jak również sąsiedztwo terenów zielonych nie objętych odkomarzaniem. Skuteczność zabiegu jest największa i zapewnia dłuższą ochronę przed nawrotem owadów, jeżeli obejmuje jak największą powierzchnię.


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ