PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Budżet obywatelski 2021

Budżet obywatelski 2021

 

Ikona pdfZarządzenie nr 114/2020 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego, określenia wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, wysokości środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski oraz maksymalnej wartości jednego projektu. , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.57 MB]

Ikona docZarządzenie nr 114/2020 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego, określenia wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, wysokości środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski oraz maksymalnej wartości jednego projektu. , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.19 KB]

Ikona docZałącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Mieście Krasnystaw na 2021 rok, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [101.50 KB]

Ikona docZałącznik nr 2 - Lista mieszkańców Krasnegostawu popierających projekt do Budżetu Obywatelskiego w Mieście Krasnystaw na 2021 rok , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [90.21 KB]

Ikona docZałącznik nr 3 - Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na zgłoszenie przez osobę małoletnią projektu do Budżetu Obywatelskiego w Mieście Krasnystaw na 2021 rok, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [96.48 KB]

Ikona docZałącznik nr 4 - Harmonogram przeprowadzania procedury wdrażania i realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Mieście Krasnystaw na 2021 rok, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [84.13 KB]

Ikona docZałącznik nr 5 - Klauzula informacyjna, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [86.66 KB]

 


 

Ikona pdfZarządzenie nr 115/2020 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Mieście Krasnystaw na 2021 r. , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.41 MB]

Ikona docZarządzenie nr 115/2020 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Mieście Krasnystaw na 2021 r., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.16 KB]

Ikona docZałącznik nr 1 - Karta do głosowania na projekt do Budżetu Obywatelskiego w Mieście Krasnystaw na 2021 rok, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [92.05 KB]

Ikona docZałącznik nr 2 - Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na oddanie głosu przez osobę małoletnią na projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego w Mieście Krasnystaw na 2021 rok, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [102.27 KB]

 

 

 


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

RODZINA
500
PLUS
500+
BUDŻET
OBYWATELSKI
PORADNIK  KLIENTA
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ