PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

XXI sesja Rady Miasta Krasnystaw

Zdjęcie Artykułu

Uprzejmie informuję, że XXI sesja Rady Miasta Krasnystaw odbędzie się 3 września 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00. Transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Urzędu Miasta Krasnystaw w serwisie YouTube.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
2. Podsumowanie konkursu „Mój piękny balkon, posesja”.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
6. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
7. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
8. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2020 r.;
c) zmieniająca Uchwałę Nr XVI/117/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.;
d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy partnerskiej w celu wspólnego opracowania i realizacji działań kluczowych pod nazwą roboczą „Utworzenie Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno – Spożywczego”  w ramach aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego w latach 2021-2027 z perspektywą do 2030 roku;
e) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście Krasnystaw w roku szkolnym 2020/2021;
f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienia Miasta Krasnystaw do realizacji projektu pn. „Prace na liniach kolejowych 69 i 72 odc. Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada”.
10.  Informacja z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za I półrocze 2020 r.
11.  Informacja z wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 r Krasnostawskiego Domu Kultury.
12.  Informacja z wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.
13. Informacja na temat zamierzeń technicznych i organizacyjnych szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Krasnystaw dotyczące przygotowania do nowego roku szkolnego 2020/2021.
14. Informacja z działalności spółek Miasta Krasnystaw za 2019 r. i zamierzenia na 2020 r.
     - Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Spółka z o.o.
        w Wincentowie;
     - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie;
     - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie;
15. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej za 2019 r.
      w Krasnymstawie oraz zamierzenia na 2020 r.
16. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019 dla Miasta Krasnystaw.
17.  Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
18. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta
19. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Zakończenie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                           

        /-/ Janusz Rzepka


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ