PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Burmistrz Krasnegostawu ogłasza nabór kandydatów do Komisji oceniającej projekty i przeprowadzającej procedurę kształtowania Budżetu Obywatelskiego w Mieście Krasnystaw na 2021 rok.

Burmistrz Krasnegostawu  ogłasza nabór kandydatów do Komisji oceniającej projekty i przeprowadzającej procedurę kształtowania Budżetu Obywatelskiego w Mieście Krasnystaw na 2021 rok.

Na podstawie § 3 ust. 5 Regulaminu przeprowadzania procedury kształtowania Budżetu Obywatelskiego w Mieście Krasnystaw stanowiącego załącznik do Uchwały nr VIII/63/2019 Rady Miasta Krasnystaw dnia 16 maja 2019 r. Burmistrz Krasnegostawu ogłasza nabór kandydatów do Komisji oceniającej projekty i przeprowadzającej procedurę kształtowania Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.

 

1. Wymagania stawiane kandydatom.

W skład Komisji oceniającej projekty i przeprowadzającej procedurę kształtowania Budżetu Obywatelskiego w Mieście Krasnystaw na 2021 rok mogą wejść osoby, które spełniają następujące kryteria:
 
a) korzystają z pełni praw publicznych;
b) są pełnoletnimi mieszkańcami Miasta Krasnystaw, którzy stale zamieszkują na jej terenie;
c) nie będą wnioskodawcami projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok;
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

2. Zadania Komisji.

Do zadań Komisji należy:
 
a) weryfikacja projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok;
b) sporządzenie listy projektów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do głosowania;
c) ustalenie, w drodze losowania kolejności projektów na liście do głosowania;
d) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania;
e) sporządzenie protokołu końcowego.

 

3. Miejsce i termin zgłaszania kandydatur.

Kandydatury należy zgłaszać w terminie do dnia 14 września 2020 r. poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Miasta Krasnystaw w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Plac 3 Maja 29) lub przesłanie go na adres e-mail: miasto@krasnystaw.pl

 

4. Pozostałe informacje

Burmistrz Krasnegostawu w skład Komisji powoła maksymalnie 2 mieszkańców Miasta Krasnystaw. W przypadku większej liczby kandydatów, o miejscu w Komisji zdecyduje publiczne losowanie w dniu 14 września 2020 r. o godz. 12:00 w sali sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw (ul. Plac 3 Maja 29).

 

 

                                                                                                                                                                                        Burmistrz Krasnegostawu

                                                                                                                                                                   /-/ Robert Kościuk

                          

Ikona docFormularz zgłoszeniowy


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
BUDŻET
OBYWATELSKI
Ikona biała dokument
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ