PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197 + 240)

Logo MOSTY DLA REGIONÓW

 

ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 
Nazwa Funduszu: Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – „Mosty dla Regionów”
Okres realizacji: październik 2020 r. – listopad 2022 r.
Kwota dofinansowania: 1 080 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 1 350 000,00 zł
 
Otrzymane dofinansowanie stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania.
 
Celem projektu jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe. Realizacja zadania wpłynie na podniesienie rozwoju i konkurencyjności miasta, poprawi potencjał społeczno-gospodarczy oraz zapewni ciągłość drogową.
 
Efektem realizacji projektu będzie opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie niezbędnych zgód,  umożliwiających wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie mostu na rzece Wieprz wraz z siecią dróg dojazdowych.
 
 
Flaga i godło Polski

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
BUDŻET
OBYWATELSKI
Ikona biała dokument
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ