PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197 + 240)

Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197 + 240)

 

 ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 
Nazwa Funduszu: Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – „Mosty dla Regionów”
Okres realizacji: październik 2020 r. – listopad 2022 r.
Kwota dofinansowania: 1 080 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 1 350 000,00 zł
 
Otrzymane dofinansowanie stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania.
 
Celem projektu jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe. Realizacja zadania wpłynie na podniesienie rozwoju i konkurencyjności miasta, poprawi potencjał społeczno-gospodarczy oraz zapewni ciągłość drogową.
 
Efektem realizacji projektu będzie opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie niezbędnych zgód,  umożliwiających wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie mostu na rzece Wieprz wraz z siecią dróg dojazdowych.
 
 

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ