PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Podpisanie Porozumienia ws. LOPRS

Podpisanie Porozumienia ws. LOPRS

W dniu 29 września 2020 r. w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu powiatu krasnostawskiego, chełmskiego i włodawskiego podpisali POROZUMIENIE  O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ dotyczące utworzenia Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego.


Kolejnym etapem współpracy będzie założenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów pn. Lubelski Okręg Przemysłu Rolno-Spożywczego z siedzibą w Mieście Krasnystaw.


W ramach LOPRS-u do nowo tworzonej  Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata  2021-2027 z perspektywą do 2030 r. zostało zgłoszonych 28 kluczowych przedsięwzięć, mających na celu dynamizację rozwoju gospodarki, w tym żywnościowej na obszarze ww. powiatów.


Gospodarzem spotkania był Burmistrz Krasnegostawu - Robert Kościuk. Z ramienia JST w spotkaniu udział wzięli starostowie, burmistrzowie oraz wójtowie występujący jako interesariusze porozumienia. Nad częścią merytoryczną przedsięwzięcia czuwała Pani Agnieszka Smreczyńska – Gąbka, ekspert ds. planowania strategicznego rozwoju.


Obowiązki lidera LOPRS-u zostały powierzone Miastu Krasnystaw.


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
BUDŻET
OBYWATELSKI
Ikona biała dokument
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ