PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

KOMUNIKAT BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU z dnia 6 listopada 2020 r.

logo

Informuję, że na mocy Zarządzenia Nr 141 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się choroby COVID-19 na terenie Miasta Krasnystaw Urząd Miasta Krasnystaw zostaje zamknięty dla petentów z wyłączeniem Urzędu Stanu Cywilnego i spraw związanych z działalnością gospodarczą.

W związku z tym:

W dniach od 9 listopada 2020 r. do 20 listopada 2020 r. Urząd Miasta Krasnystaw zostaje zamknięty dla petentów.

W Urzędzie Miasta Krasnystaw będą przyjmowali petentów tylko:

- pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego - przyjmują interesantów tylko i wyłącznie w przypadku: zgłoszenia urodzenia dziecka, odbioru dowodu osobistego, sporządzenia aktu zgonu,

- pracownicy prowadzący sprawy związane z działalnością gospodarczą


w godz. 8.00-14.00.
Dokumenty można składać:

1. drogą elektroniczną:

a) mailowo na adres –miasto@krasnystaw.pl

b) przez system ePUAP – na adres skrytki Urzędu Miasta Krasnystaw: /umkrasnystaw/SkrytkaESP

2. do urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu Miasta– wejście od strony Plac 3 Maja 29

3. pocztą na adres: Urząd Miasta Krasnystaw, ul. Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw.


Kontakt telefoniczny:

Sekretariat Urzędu Miasta – 82 576-21-57,


W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w czasie bezpośredniego kontaktu interesanta z pracownikiem spełnione winny być procedury przeciwepidemiczne, tj.: pracownik i petent winni mieć założoną maseczkę lub przyłbicę oraz rękawiczki jednorazowe.Burmistrz Krasnegostawu
/-/ Robert KościukAutor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ