PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Konsultacje społeczne projektu Strategii Elektromobilności dla Miasta Krasnystaw

Elektromobilność

 

Konsultacje społeczne projektu Strategii Elektromobilności dla Miasta Krasnystaw

 

         Burmistrz Krasnegostawu zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Elektromobilności dla Miasta Krasnystaw”.
 
           Celem prowadzonych konsultacji jest przekazanie społeczności lokalnej informacji o planowanych działaniach w zakresie rozwoju elektromobilności, ale również stworzenie mieszkańcom możliwości zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków do opracowanej Strategii oraz wskazania własnych propozycji kreowania wizerunku w ramach elektromobilności.
 
            Wnioski/uwagi dotyczące projektu Strategii można przekazywać od dnia 17 listopada 2020 r. do dnia 8 grudnia 2020 r. wyłącznie na  druku formularza konsultacyjnego w następującej formie:
1. drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail na adres: inwestycje@krasnystaw.pl (tytuł e-maila: „Elektromobilność - konsultacje”);
2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Krasnystaw, ul. Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw (z dopiskiem: „Elektromobilność - konsultacje”).
 
           W ramach konsultacji społecznych projekt Strategii oraz wzór formularza konsultacyjnego zostały udostępniony na stronie internetowej miasta (w zakładce Fundusze krajowe) oraz BIP Urzędu Miasta Krasnystaw (w zakładce Ogłoszenia).
 
 
Elektromobilność 
 
Pliki do pobrania:
 
 
 
 

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ