PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Konsultacje społeczne projektu Strategii Elektromobilności dla Miasta Krasnystaw

Elektromobilność

 

Konsultacje społeczne projektu Strategii Elektromobilności dla Miasta Krasnystaw

 

         Burmistrz Krasnegostawu zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Elektromobilności dla Miasta Krasnystaw”.
 
           Celem prowadzonych konsultacji jest przekazanie społeczności lokalnej informacji o planowanych działaniach w zakresie rozwoju elektromobilności, ale również stworzenie mieszkańcom możliwości zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków do opracowanej Strategii oraz wskazania własnych propozycji kreowania wizerunku w ramach elektromobilności.
 
            Wnioski/uwagi dotyczące projektu Strategii można przekazywać od dnia 17 listopada 2020 r. do dnia 8 grudnia 2020 r. wyłącznie na  druku formularza konsultacyjnego w następującej formie:
1. drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail na adres: inwestycje@krasnystaw.pl (tytuł e-maila: „Elektromobilność - konsultacje”);
2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Krasnystaw, ul. Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw (z dopiskiem: „Elektromobilność - konsultacje”).
 
           W ramach konsultacji społecznych projekt Strategii oraz wzór formularza konsultacyjnego zostały udostępniony na stronie internetowej miasta (w zakładce Fundusze krajowe) oraz BIP Urzędu Miasta Krasnystaw (w zakładce Ogłoszenia).
 
 
Elektromobilność 
 
Pliki do pobrania:
 
 
 
 

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
BUDŻET
OBYWATELSKI
Ikona biała dokument
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ