PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Stypendia sportowe Miasta Krasnystaw

sport

Urząd Miasta Krasnystaw informuje, iż trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Miasta Krasnystaw za wysokie wyniki osiągnięte we współzawodnictwie sportowym.

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2021 r.

Zasady przyznawania tych wyróżnień określa uchwała Nr XX/159/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych Miasta Krasnystaw za wysokie wyniki osiągnięte we współzawodnictwie sportowym.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw.

 

Ikona pdfUchwała nr XX/159/ 2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 24 listopada 2016 r.

Ikona pdfWniosek o przyznanie stypendium sportowego

Ikona docWniosek o przyznanie stypendium sportowego


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ