PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Złote Karpie 2021 - nabór wniosków

Herb Złote Karpie

Jak co roku wybitnym osobom, które w sposób znaczący wpływają na rozwój Miasta na płaszczyźnie zawodowej, społecznej i artystycznej, przyznawane jest honorowe wyróżnienie „Złote Karpie”.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Krasnegostawu oraz działające na terenie miasta organizacje pozarządowe do zgłaszania proponowanych kandydatów na laureatów honorowego wyróżnienia Miasta Krasnystaw. Laureaci „Złotych Karpi” wyłaniani są spośród zgłoszonych kandydatur w drodze głosowania przez specjalnie do tego celu powołaną kapitułę.
Wnioski o nadanie honorowego wyróżnienia można składać do dnia 31 stycznia w biurze Rady Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29. W celu zgłoszenia kandydatury przez mieszkańców miasta, dany kandydat musi być poparty przez co najmniej 50 osób zamieszkałych na terenie Krasnegostawu.
Treść uchwały Rady Miasta odnoszącej się do konkursu „Złote Karpie”, regulamin konkursu, wniosek o nadanie honorowego wyróżnienia oraz wzór listy osób popierających nadanie wyróżnienia danemu kandydatowi są dostępne w załącznikach poniżej. Można je także otrzymać w biurze Rady Miasta Krasnystaw.
 

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
BUDŻET
OBYWATELSKI
Ikona biała dokument
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ