PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Zaproszenie na XXV Sesję Rady Miasta Krasnystaw

sesja

21 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 11:00 w trybie zdalnym.

 

 

Zaproszenie 
 
Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że XXV Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 21 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 11:00 w trybie zdalnym. Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.htm 
 
  
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
 
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
 
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
 
b) zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2021 rok;
 
c) zmiany Uchwały Nr XXII/164/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Granicznej drogi powiatowej nr 3156L w Krasnymstawie na odcinku od km 0+003 do km 0+680 o długości 0,677 km” w 2021 roku;
 
d) zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw (ul. Piłsudskiego, ul. Krakowskie Przedmieście) – Niemienice – Białka – odcinek od km 2+188 do km 8+694” w 2021 roku.
 
4. Zakończenie sesji.
 
 
 
    PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                        
 
        /-/ Janusz Rzepka

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ