PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Informacja dla płatników podatku

podatki

 

 

Informacja dla płatników podatku:

od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na 2021 rok

 

 

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta Krasnystaw informuje, że organizuje akcję doręczania Mieszkańcom Miasta Krasnystaw decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021.

 

Doręczanie decyzji odbędzie się w okresie od 11 do 28 lutego 2021 r.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa informujemy, że wszyscy upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta oraz sołtysi, którzy będą doręczali decyzje podatkowe, wyposażeni zostaną w środki ochrony osobistej (tj.: przyłbice lub maseczki, preparaty do dezynfekcji rąk oraz rękawiczki), zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie zasadami bezpieczeństwa wprowadzonymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Odbiór decyzji należy potwierdzić podpisem, dlatego też prosimy o przygotowanie własnego długopisu.

 

Niezaprzeczalnym atutem akcji jest możliwość odebrania decyzji podatkowej w całkowicie bezpieczny sposób, bez konieczności wychodzenia z domu na pocztę i oczekiwania w długich kolejkach.

 

W sytuacji, gdy pracownik nie zastanie Państwa w domu, próba doręczenia zostanie ponowiona. Jeżeli po dwukrotnej próbie nie będzie możliwości doręczenie Państwu decyzji, zostanie ona nadana za pośrednictwem operatora pocztowego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ