PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Miasta Krasnystaw

sesja

 

      Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że XXVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 18 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w trybie zdalnym.
 
Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.htm 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
2. „Wspieramy przedsiębiorczych, promujemy innowacyjnych. Instrumenty wsparcia dla inwestorów Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN” – prezentacja.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV sesji Rady Miasta.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
6. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
7. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.
8. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2021 rok;
c) w sprawie zwolnienia lub zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Krasnystaw za rok 2021;
d) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sokołowskiego i Polewanej w Krasnymstawie;
e) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwa Klub Senior +;
f) w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy imienia Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego w Krasnymstawie;
g) w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego przez Miasto Krasnystaw obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Krasnystaw;
h) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2021 roku;
i) w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta Krasnystaw na lata 2021-2024’’;
j) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Krasnystaw na 2021 rok.
10.  Sprawozdania z wykonania planów pracy za 2020 r. Stałych Komisji Rady Miasta oraz Rady Miasta Krasnystaw.
11. Przyjęcie planów pracy na 2021 r. Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krasnystaw.
12. Przyjęcie planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw na 2021 rok. 
13. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Krasnystaw podjętych w 2020 rok.
14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Krasnystaw w 2020 rok.
15. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy imienia Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego w Krasnymstawie za 2020 rok.
16. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
17. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
18. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.     
19. Zakończenie obrad sesji.
 

 

                       PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                        

                            /-/ Janusz Rzepka

 

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ