PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Miasta Krasnystaw

sesja

 

      Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że XXVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 18 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w trybie zdalnym.
 
Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.htm 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
2. „Wspieramy przedsiębiorczych, promujemy innowacyjnych. Instrumenty wsparcia dla inwestorów Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN” – prezentacja.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV sesji Rady Miasta.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
6. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
7. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.
8. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2021 rok;
c) w sprawie zwolnienia lub zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Krasnystaw za rok 2021;
d) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sokołowskiego i Polewanej w Krasnymstawie;
e) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwa Klub Senior +;
f) w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy imienia Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego w Krasnymstawie;
g) w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego przez Miasto Krasnystaw obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Krasnystaw;
h) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2021 roku;
i) w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta Krasnystaw na lata 2021-2024’’;
j) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Krasnystaw na 2021 rok.
10.  Sprawozdania z wykonania planów pracy za 2020 r. Stałych Komisji Rady Miasta oraz Rady Miasta Krasnystaw.
11. Przyjęcie planów pracy na 2021 r. Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krasnystaw.
12. Przyjęcie planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw na 2021 rok. 
13. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Krasnystaw podjętych w 2020 rok.
14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Krasnystaw w 2020 rok.
15. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy imienia Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego w Krasnymstawie za 2020 rok.
16. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
17. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
18. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.     
19. Zakończenie obrad sesji.
 

 

                       PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                        

                            /-/ Janusz Rzepka

 

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
BUDŻET
OBYWATELSKI
Ikona biała dokument
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ