PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz

most

Miasto Krasnystaw w dniu 28 grudnia 2020 r. ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197 + 240)” wraz z drogami dojazdowymi. W ramach zadania planuje się wykonanie realnej koncepcji oraz projektu budowlanego dla budowy mostu na rzece Wieprz oraz budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych w celu włączenia drogi na moście do istniejącej i projektowanej sieci dróg publicznych tj. ul. Nieczaja, ul. Kaczej i ul. Gawryłowa. Oba zadania podzielone zostały na dwa etapy, przy czym Etap I obejmuje opracowanie realnej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Etap II obejmuje natomiast opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W dniu 9 lutego nastąpiło otwarcie ofert dotyczących opracowania dokumentacji projektowej, której koszt oszacowano na ok. 1,78 mln zł.
Pieniądze na dokumentację pochodzą m.in. z "Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej".
W przetargu oferty złożyły 4 firmy, z czego najtańsza oferta opiewała na kwotę 945 tys. zł zaś najdroższa 2.43 mln zł.
Budowa przeprawy mostowej wraz z przebudową ww. ulic jest planowana na lata 2023-2025.

Przykładowa wizualizacja mostu:

ff

 


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ