PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

XXVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw

s

W dniu 18.02 br. odbyła się XXVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw, podczas której podjęto następujące uchwały:

a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2021 rok;

c) w sprawie zwolnienia lub zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Krasnystaw za rok 2021;

d) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sokołowskiego i Polewanej w Krasnymstawie;

e) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwa Klub Senior +;

f) w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy imienia Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego w Krasnymstawie;

g) w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego przez Miasto Krasnystaw obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Krasnystaw;

h) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2021 roku;

i) w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta Krasnystaw na lata 2021-2024’’;

j) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Krasnystaw na 2021 rok.

 

Podczas sesji złożono 2 interpelacje:

1.Klub Radnych „Krasnostawianie” – interpelacja w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości dla lokalnych przedsiębiorców, których sytuacja i płynność finansowa w związku z utrzymującymi się ograniczeniami spowodowanymi epidemią COVID-19 uległa znacznemu pogorszeniu.

2.Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krasnystaw Marcin Wilkołazki – interpelacja w sprawie remontu ul. Wspólnej.

 

Radny Miasta Krasnystaw Grzegorz Brodzik Klub Radnych Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej złożył zapytania ws.

- cen wody i ścieków za które zapłacą mieszkańcy w roku 2021 i w latach kolejnych

-programu fotowoltaiki

- zieleni miejskiej


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ