PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Wojewoda Lubelski w Krasnymstawie

Wieprz

   

   W dniu 23 lutego br. odbyło się spotkanie na terenie miasta Krasnystaw, związane z obecną sytuacją hydrologiczną.

 

  Gospodarzem spotkania był Pan Robert Kościuk – Burmistrz Krasnegostawu. W wydarzeniu udział wzięli: Pan Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, Pan Przemysław Daca – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Pani Agnieszka Szymula - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Pan Dawid Kostecki – Zastępca Dyrektora RZGW w Lublinie ds. Powodzi i Suszy, Pan Andrzej Leńczuk – Starosta Krasnostawski i Pan Wojciech Kaczmarczyk – Wiceburmistrz Krasnegostawu.

 

  Na konferencji prasowej przedstawiono obecną sytuację powodziową na rzece Wieprz oraz możliwości zapobiegania i usuwania ewentualnych skutków lokalnych podtopień. Prezes PGW Wody Polskie - Pan Przemysław Daca zapowiedział, że w przeciągu 4 lat powstanie wielofunkcyjny zbiornik wodny, który m. in. ma pełnić funkcję przeciwpowodziową. W marcu ma zostać podpisana umowa na prace przygotowawcze do budowy zbiornika a inwestycja ma być rozpoczęta jeszcze w tym roku. W odniesieniu do potencjalnego zagrożenia spowodowanego wysokim stanem wody, Zastępca Dyrektora RZGW w Lublinie ds. Powodzi i Suszy Pan Dawid Kostecki przedstawił koncepcję budowy zbiornika wodnego „Rońsko”, o który zabiega samorząd Miasta Krasnegostawu. Uczestnicy spotkania wizytowali wały przeciwpowodziowe i tereny zalewowe rzeki Wieprz.  

 

  Poziom Wieprza, który wcześniej przekraczał stan alarmowy, obniżył się i wykazuje dalszą tendencję spadkową. Obecnie obserwowane są niewielkie wahania poziomu wody. W Krasnymstawie woda w rzece, w przeciągu ostatnich kilku dni, opadła o około metr i jej poziom utrzymuje się poniżej stanu ostrzegawczego.

 

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ