PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA

ogłoszenie

 

Ogłoszenie

 

Zarządzeniem Nr 42/2021 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 25 marca 2021 r.

dzień 2 kwietnia 2021 r. (Wielki Piątek)

został ustanowiony dniem wolnym dla pracowników Urzędu Miasta,

w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

W dniu 2 kwietnia 2021 r. dyżur będzie pełniony w Wydziale Spraw Obywatelskich

i Urzędzie Stanu Cywilnego w godz. 10.00-12.00 w sprawach związanych ze zgłoszeniem urodzenia dziecka, sporządzeniem aktu zgonu oraz odbiorem dowodu osobistego.

 

Burmistrz Krasnegostawu

/-/ Robert Kościuk

 


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ