PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Informacja dla przedsiębiorców

ulga

Informacja
dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
na terenie nieruchomości stanowiących własność Miasta Krasnystaw
 
 
W związku z Zarządzeniem Nr 45/2021 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia szczególnej formy pomocy przedsiębiorcom poprzez wprowadzenie obniżenia czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości, w związku ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, uprzejmie informuję o możliwości skorzystania przez przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie nieruchomości stanowiących własność Miasta Krasnystaw z ulg w czynszu za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2021 r.
 
Obniżanie wysokości stawek odbywać się będzie wg  następujących  zasad:
1) Przedsiębiorcom, których przychody w związku ze stanem zagrożenia uległy obniżeniu o 40 - 50 % w stosunku do analogicznych miesięcy w 2019 r. stawka czynszu określona w umowie ulega obniżeniu o 20%.
2) Przedsiębiorcom, których przychody w związku ze stanem zagrożenia uległy obniżeniu ponad 50 % w stosunku do analogicznych miesięcy 2019 r., stawka czynszu określona w umowie ulega obniżeniu o 30%.
 
Obniżenie czynszu najmu/dzierżawy za dany miesiąc następować będzie na wniosek przedsiębiorcy. Do wniosku należy dołączyć dokumenty finansowe potwierdzające pogorszenie płynności finansowej i spadek przychodów (przychód za wnioskowany miesiąc 2021 r. oraz przychód za analogiczny miesiąc 2019 r.).
  
Warunkiem przyznania obniżki jest brak zaległości z tytułu czynszu za dzierżawę/najem 
wnioskowanej nieruchomości  na dzień złożenia wniosku. Obniżka nie przysługuje podmiotom prowadzącym działalność bankową, placówki finansowe oraz bankomaty.
 
Wniosek należy przesłać do Urzędu Miasta Krasnystaw na adres: Plac 3 Maja 29,
 22-300 Krasnystaw, drogą elektroniczną na adres: miasto@krasnystaw.pl lub złożyć 
w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Krasnystaw (do urny wystawionej w holu przy wejściu głównym).
Obniżenie wysokości czynszu nie obejmuje ustalonych w umowie opłat eksploatacyjnych  innych niż czynsz najmu/dzierżawy.
 
Dodatkowych informacji w w/w sprawie udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, pok. Nr 24, tel. 82 576 21-57 wewn. 125, e.mail: e.filip@krasnystaw.pl,  w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, wtorki w godz. 8.00 -16.00.
 

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ