PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Informacja dla mieszkańców

ulica

Szanowni Państwo,
Informujemy, że planowany remont ul. Kickiego zostanie przesunięty w czasie. Powodem takiej sytuacji jest konieczność zmiany technologii wykonania prac pociągających za sobą potrzebę opracowania zamiennej dokumentacji technicznej i przeprowadzenie nowej procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych. 
 
Zadanie, które zostało rozpoczęte w lutym 2021 r. dotyczyło remontu ulicy polegającego na ułożeniu na istniejącej nawierzchni (klinkier/trylinka) nawierzchni asfaltowej. Wykonawca prac przeprowadził badania geologiczne,  które wykazywały obecność gruntów wysadzinowych, powodujących że wykonanie remontu w sposób przewidziany przez projektanta w dokumentacji technicznej nie zapewni należytej nośności drogi, co może doprowadzić do szybkiego uszkodzenia nowej nawierzchni. Dlatego też Miasto w porozumieniu z Wykonawcą zdecydowało o przerwaniu prowadzonych robót. 
 
Pragniemy jednak uspokoić mieszkańców, że prace na ul. Kickiego zostaną wznowione niezwłocznie po dostarczeniu przez projektanta nowej dokumentacji technicznej i ponownym wyborze wykonawcy robót.
 
 
Paweł Pastuszak
Kierownik Wydziału Inwestycji, Budownictwa, 
Dróg i Gospodarki Przestrzennej
Urząd Miasta Krasnystaw
Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw
 
ulica

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ