PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Miasta Krasnystaw

sesja

15 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w trybie zdalnym.

 
Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że XXVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w trybie zdalnym.
 
Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.htm 
 
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
 
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
 
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
 
b) zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2021 rok;
 
c) przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Krasnystaw na lata 2021-2025;
 
d) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Krasnystaw;
 
e) przystąpienia do opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego na lata 2021 - 2027 z perspektywą do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 
4. Zakończenie obrad sesji.
 
 
 
 
 
                              PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                        
 
        /-/ Janusz Rzepka

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ