PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Uroczyste przeniesienie krzyża

krzyż

 

   W dniu 29 kwietnia 2021 r. o godzinie 10:00, w obecności Burmistrza Krasnegostawu Roberta Kościuka i ks. dziekana Jarosława Wójcika z parafii pw. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie oraz w asyście środowisk patriotycznych Krasnegostawu został zdemontowany Krzyż upamiętniający ofiary terroru komunistycznego. Ze strony społecznej w wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia „Narodowy Krasnystaw”. 
 
   Krzyż zostanie poddany konserwacji oraz odnowieniu powłok malarskich, po czym powróci docelowo w historyczne, godne miejsce zlokalizowane na terenie inwestycji Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Krasnystawie. Będzie on częścią instalacji - miejsca pamięci ofiar terroru komunistycznego, uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz zaprojektowanego w ramach inwestycji pn. „Odbudowa historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulic: Mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie, wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/628 na działkach ewid. 885, 886/2, 887/2, 888”.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ