PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Podsumowanie współpracy

śledczy

   W dniu 20 kwietnia 2021 roku w Urzędzie Miasta Krasnystaw odbyło się spotkanie Burmistrza Krasnegostawu Roberta Kościuka z Panią Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie ppłk Anną Adamską. Tematem spotkania było podsumowanie dotychczasowej współpracy w mijającym roku oraz nakreślenie potrzeb i możliwości w przyszłości. Burmistrz w imieniu społeczności lokalnej podziękował za pomoc i zaangażowanie ze strony pracowników i pensjonariuszy Aresztu Śledczego w poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz chodnikach w czasie intensywnych opadów śniegu podczas sezonu zimowego. 
 
   W spotkaniu uczestniczyli również: mjr Dariusz Stafijowski - zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie oraz Jacek Policha - Komendant Straży Miejskiej. 
 
aś
 

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ