PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Uroczystości 13 czerwca 2021 roku w Krasnymstawie

pisarski

 
   Król Polski Władysław Jagiełło, aktem lokacyjnym z 1 marca 1394 r. wydanym w Krakowie, podniósł wieś Szczekarzów do rangi miasta. Przywilej lokacyjny Szczekarzowa (dopiero później zwanego Krasnymstawem) na prawie magdeburskim, nadawał mu podstawę prawną dla organizacji wewnętrznej i ustroju gminy miejskiej, a tym samym wyodrębnienia się mieszczaństwa. Prawo niemieckie, zgodnie z założeniem, przyspieszyło rozwój Miasta, wyłączało mieszczan spod władzy urzędników państwowych a włączało pod jurysdykcję wójta. Świeżo lokowane Miasto, stało się niezależne ekonomicznie od najbliższych wsi, rozrastało się demograficznie i przestrzennie, zwłaszcza, gdy uzyskiwało uposażenie w grunta. Pierwszy wójt Stanisław z Kozic, jako zasadźca, otrzymał 100 łanów, które miał rozdzielić zwłaszcza pomiędzy mieszczan. Wszystkie te okoliczności, jak również położenie młodego Miasta przy szlaku handlowym, sprawiało, iż dysponowało wszystkimi niezbędnymi warunkami do dalszego rozwoju. Prestiż i znaczenie Krasnegostawu podniosły m.in. liczne przywileje, ale także przeniesienie (zakończone w 1494 r.) tutaj siedziby biskupów chełmskich z Chełma. Ponad trzystuletni okres panowania biskupów chełmskich w Krasnymstawie stanowił istotny czas w życiu Miasta oraz Kościoła łacińskiego na ziemi chełmskiej. Nie tylko rezydowali tutaj biskupi, ale również działała kapituła katedralna, seminarium dla kleryków, jak również miało miejsce pięć synodów. W tym roku przypada 627. rocznica otrzymania przez Miasto Krasnystaw praw miejskich, nadanych przez Władysława Jagiełłę w 1394 roku. 
 
   Historia Krasnegostawu jest bardzo bogata. Miasto ma wielu obywateli, którzy zasłynęli swoją postawą i świadectwem życia w Polsce i poza granicami kraju. Jednym z nich jest osoba Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego, który jest pierwszym Krasnostawianinem wyniesionym na ołtarze. Jako syn krasnostawskiej ziemi jest naszym opiekunem i wzorem do naśladowania. Ks. Zygmunt Pisarski pozostawił głębokie przesłanie dla ludzkości. Dał świadectwo niezwykłej siły ducha, wiary, miłości Boga i człowieka. Był uosobieniem dobra, prawdy i mądrości.
 
  W 2020 r. Burmistrz Krasnegostawu otrzymał Dekret księdza Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika zatwierdzający nadanie Miastu Krasnystaw Patrona w osobie Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego, prezbitera i męczennika oraz ustanowienia 12 czerwca jako Święto Patronalne Miasta Krasnystaw. Dekret uzyskał akceptację Stolicy Apostolskiej i wszedł w życie z dniem 14 października 2020r.
 
  Informujemy, że oficjalne uroczystości związane z 627 rocznicą otrzymania przez Miasto Krasnystaw praw miejskich oraz nadania Miastu Patrona w osobie Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego odbędą się w dniu 13 czerwca 2021 r. w Rynku Miejskim (z zachowaniem reżimu sanitarnego).
 
   Uroczystą Mszę Św. odprawi Arcybiskup Metropolita Lubelski ks. dr hab. Stanisław Budzik.
 
627
pisarski
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ