PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Bezpłatne zajęcia „Bezpieczne zachowania w sieci” w KDK

kdk

Informujemy, że Krasnostawski Dom Kultury bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie chełmsko-zamojskim”.

 

Celem projektu jest:
• podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
• rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
• wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.
 
Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci i młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie, w ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia z tematu „Bezpieczne zachowania w sieci”. 
 
W szkoleniu mogą wziąć udział dzieci i młodzież od 10  - 18 lat (do ukończenia 18 r.ż.). Uczestnicy dowiedzą się na jakie niebezpieczeństwa w sieci powinno zwrócić uwagę oraz gdzie szukać aktualnych informacji związanych z bezpieczeństwem w sieci. Poznają narzędzia do bezpiecznego przechowywania plików i danych, jak również sposoby zabezpieczenia ich, gdy zaatakuje cyberwirus, a także dobre praktyki w bezpiecznym korzystaniu z narzędzi online.
 
Z uwagi na  panującą sytuację związaną z pandemią COVID-19 i chęcią maksymalnego zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży realizacji zajęć odbędzie się w trybie zdalnym (online).
 
Harmonogram zajęć zostanie ustalony po zebraniu wymaganej liczby uczestników. Ich początek jest przewidziany na przełom czerwca i lipca 2021 r.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).
 
Zachęcamy do kontaktu! 
Krasnostawski Dom Kultury 
Dominik Kleszko 
tel. 82 576 22 18
tel. kom. 665 437 017
 
Szczegóły na portalu Sieć na kulturę:  https://www.siecnakulture.pl 
 
kdk

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ