PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Oświadczenie PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie dotyczące uciążliwości zapachowych emitowanych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie

pgk

 

W ostatnim czasie daje się odczuć wzrost uciążliwości zapachowych emitowanych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie. Przyczyniają się do tego:
- wyjątkowo wysokie temperatury - powodujące intensywne parowanie,
- oraz niekorzystny rozkład ciśnień - powodujący kumulowanie się złowonnego powietrza w obrębie obiektu.
 
Kierownictwo Przedsiębiorstwa stara się w jak największym stopniu ograniczyć problem emisji zapachów w procesie oczyszczania ścieków. W zakresie modernizowania oczyszczalni ścieków dokonano hermetyzacji obiektów powodujących uciążliwości zapachowe takich jak:
- komory tlenowej stabilizacji osadu,
- zbiornika buforowego osadu,
- stacji zlewczej ścieków dowożonych wraz z ujęciem powietrza złowonnego i oczyszczeniem go w instalacji biofiltrów. 
 
Suszarnia osadu została wyposażona w instalację anty-odorową, która ma na celu ograniczenie uciążliwości zapachowych. Podjęto działania zmierzające do efektywniejszej stabilizacji osadu ściekowego w komorach tlenowej stabilizacji co przyczyni do mniejszej uciążliwości zapachowej nowej partii osadu ściekowego.
 
Podkreślamy, iż Oczyszczalnia Ścieków w Krasnymstawie jest jeszcze w fazie czynności rozruchowych i ustawień urządzeń technicznych oraz wyrażamy przekonanie że po dokonaniu odbioru technicznego i technologicznego będzie działała mniej uciążliwie dla mieszkańców oraz zgodnie z wydanymi pozwoleniami.
 
Przepraszamy Państwa za uciążliwości związane z pracą oczyszczalni.
 
Wszystkim osobom zainteresowanym problemem, chętnie udzielimy informacji w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 82 576 25 37.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
BUDŻET
OBYWATELSKI
Ikona biała dokument
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ