PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Spotkanie w sprawie powołania SIM

SIM

 

Dnia 23.07.2021 roku w Urzędzie Miasta Krasnystaw odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowego Zasobu Nieruchomości z Burmistrzem Krasnegostawu Robertem Kościukiem oraz przedstawicielami sąsiednich Samorządów.

Omówiono na nim problematykę powołania i zasad funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Podstawowym celem gospodarczym spółek powołanych w ramach SIM jest budowanie domów mieszkalnych oraz eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Jednocześnie omówiono projekt utworzenia międzygminnej spółki w ramach SIM.

Rozwiązanie daje miastu (i wszystkim pozostałym wspólnikom) możliwość otrzymania wsparcia finansowego w formie bezzwrotnej pożyczki w wysokości 3 mln zł oraz dofinansowania do 35% kosztów inwestycji mieszkaniowych, a także uzyskania preferencyjnego kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

RODZINA
500
PLUS
500+
BUDŻET
OBYWATELSKI
PORADNIK  KLIENTA
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ