PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

UMOWA NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DLA TRZECH ODCINKÓW DROGI EKSPRESOWEJ S17

UMOWA NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DLA TRZECH ODCINKÓW DROGI EKSPRESOWEJ S17

Dnia 23 kwietnia br., na Rynku Miejskim w Krasnymstawie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w obecności wiceministra infrastruktury Rafała Webera, podpisała umowę na opracowanie koncepcji programowej dla trzech odcinków drogi ekspresowej S17 prowadzącej do granicy z Ukrainą.

Planowany odcinek przebiegać będzie m.in. przez teren naszego Miasta Krasnystaw. Istotnymi uwarunkowaniami przyspieszenia rozwoju i podnoszenia konkurencyjności gospodarki są właśnie dostępność i stan infrastruktury technicznej. Ze względu na rolę, jaką transport drogowy odgrywa w obsłudze logistycznej przemysłu i usług na terenie naszego regionu oraz w wymianie międzynarodowej, sieć dróg o dużej przepustowości jest jednym z najistotniejszych czynników warunkujących rozwój ekonomiczny naszego Miasta. Inwestycja ta, będzie miała bardzo duży wpływ na poprawę dostępności międzynarodowej. Dzięki rozbudowie drogi ekspresowej powstanie międzypaństwowy korytarz transportowy łączący nas z zachodnią Europą.
 
Umowa o wartości 8,4 mln zł dotyczy opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla odcinków drogi S17 pomiędzy węzłami Piaski Wschód – Łopiennik, Krasnystaw Północ – Izbica oraz Izbica – Zamość Sitaniec, o łącznej długości około 44 km. Wykonawcą dokumentacji będzie firma Mosty Katowice.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
BUDŻET
OBYWATELSKI
Ikona biała dokument
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ