PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

ZAPROSZENIE NA VIII SESJĘ RADY MIASTA KRASNYSTAW

ZAPROSZENIE NA VIII SESJĘ RADY MIASTA KRASNYSTAW

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w VIII Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. /czwartek/ o godz. 12:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
  • w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2019 rok;
  • zmieniająca Uchwałę Nr IV/26/2018 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
  • w sprawie zasad i trybu przeprowadzania procedury kształtowania budżetu obywatelskiego w Mieście Krasnystaw;
  • w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie;
  • w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia                             
    Statutu Miasta Krasnystaw;

9. Informacja o bezpieczeństwie publicznym i przeciwpożarowym za 2018 r.
10. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2018 r.
11. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zastawiu za 2018 r.
12. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na Krakowskim Przedmieściu za 2018 r.
13. Sprawozdanie z Działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie za 2018 r. oraz zamierzenia na 2019 r.
14. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 dla Miasta Krasnystaw.
15. Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej za 2018 r.
16. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
17. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
18. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Zakończenie obrad sesji.

 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Janusz Rzepka

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
BUDŻET
OBYWATELSKI
Ikona biała dokument
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ