PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

ZAPROSZENIE NA VIII SESJĘ RADY MIASTA KRASNYSTAW

Zdjęcie Artykułu

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w VIII Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. /czwartek/ o godz. 12:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
 • w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2019 rok;
 • zmieniająca Uchwałę Nr IV/26/2018 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
 • w sprawie zasad i trybu przeprowadzania procedury kształtowania budżetu obywatelskiego w Mieście Krasnystaw;
 • w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie;
 • w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia                             
  Statutu Miasta Krasnystaw;

9. Informacja o bezpieczeństwie publicznym i przeciwpożarowym za 2018 r.
10. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2018 r.
11. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zastawiu za 2018 r.
12. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na Krakowskim Przedmieściu za 2018 r.
13. Sprawozdanie z Działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie za 2018 r. oraz zamierzenia na 2019 r.
14. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 dla Miasta Krasnystaw.
15. Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej za 2018 r.
16. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
17. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
18. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Zakończenie obrad sesji.

 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Janusz Rzepka

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ