PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

CHÓR Z UKRAINY W KDK

Zdjęcie Artykułu

Krasnostawski Dom Kultury zaprasza 16 maja o godz. 19:00 do Sali Widowiskowej na koncert Chóru Filharmonii w Czerniowcach (Ukraina). Wydarzenie towarzyszy 38. Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2019” w Białymstoku. Wstęp wolny!

Czerniowicki chór został założony w 1993 roku. Główną jego działalność stanowi promocja chóralnej muzyki sakralnej i klasyki świeckiej, pieśni ludowych oraz dzieł współczesnych kompozytorów Ukrainy. Chór współpracuje z orkiestrą symfoniczną regionalnej filharmonii, z którą wykonał dziesiątki wokalno-chóralnych koncertów. Ma na koncie płytę z wykonaniami największych premier utworów ukraińskich kompozytorów. Od 2009 r. kierownikiem artystycznym i dyrygentem Chóru jest Nadieżda Sielezniowa - absolwentka dyrygentury chóralnej i wokalistyki uczelni muzycznej w Czerniowcach, absolwentka dyrygentury chóralnej oraz wydziału reżyserii operowej Narodowej Akademii Muzyki w Kijowie, wykładowca tej uczelni, reżyserka oper, Zasłużona Artystka Ukrainy.
 
Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce odbywający się w tym roku pod hasłem „Festiwal Śpiewającej Duszy” jest pierwszą imprezą na świecie prezentującą muzykę cerkiewną od początku chrześcijaństwa do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki tworzonej przez polskich kompozytorów. W czasie Festiwalu w kraju i za granicą odbywają się polskie i światowe wykonania premierowe najlepszych kompozycji. Od 1985 r. biorą w nim udział chóry z zagranicy. Festiwal to wydarzenie elitarne artystycznie - gromadzi najlepszych chórzystów z całego świata, najznamienitszych kompozytorów muzyki cerkiewnej oraz najlepszych dyrygentów.
 
Organizatorem Festiwalu jest Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, patronat artystyczny natomiast Krzysztof Penderecki.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ